Een oude hond

Een oude hond
Dubbele kaart met gedicht en linosnede. Gedrukt op 320 grams Cairn Natural Straw, in een oplage van 38 exemplaren. Handgenummerd en gesigneerd.

Beschrijving

Een oude hond

Dubbele kaart met gedicht en linosnede.
Gedrukt op 320 grams Cairn Natural Straw, in een oplage van 38 exemplaren. Handgenummerd en gesigneerd.

Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen. In vroeger tijden was het een feestdag voor de gilden. Voor de drukkersgezellen was dit de dag waarop ze een speciale prent voor hun meesters drukten, als proeve van hun bekwaamheid. Na de tweede wereldoorlog is het gebruik door sommige drukkerijen weer opgepakt; zij maken een speciale Koppermaandag-uitgave.

Ambachtelijk gedrukt in boekdruk – letterpress. Tekst handgezet met loden letters.